DomusPro / Documentation / Datatype: RenovationPlan

RenovationPlan

Da: Planlagt renoveringstiltag
deleted
Type: boolean

Da: Er renoveringsplanen markeret til sletning

renovationTypeIdentifier
Type: integer

renovationTypeName
Type: string

Da: Arbejdets type

renovationTypeIncludes
Type: string

Da: Typer af arbejde som typisk indgår under dette hovedpunkt. Kan dog variere efter lokal praksis

associationDocument
Type: Document

Da: Generalforsamlingsreferatet som oplysningen er hentet fra

amount
Type: float

Da: Forventet udgift

decisionDate
Type: string

Da: Dette er normalt datoen for den generalforsamling hvor det blev vedtaget at der planlægges efter denne opgave

Format: YYYY-MM-DD

executionYear
Type: integer

Da: Året hvor opgaven planlægges gennemført. Hvis der f.eks. står "Påbegyndes regnskabsåret 2019/20", så angives det laveste: "2019"

externalComments
Type: string

Da: Eksterne bemærkninger

latestUpdate
Type: string

Da: Senest opdateret

Format: YYYY-MM-DD HH:mm