DomusPro / Documentation / Datatype: Budget

Budget

Contains parsed data from budgets
budgetSourceIdentifier
Type: integer

Da: Budgetkilde ID

budgetSourceName
Type: string

Da: Budgetkildens navn

approvedByGeneralAssembly
Type: boolean

Da: Er budgettet godkendt på generalforsamling

generalAssemblyDate
Type: string

Da: Generalforsamlingsdato, hvor budgettet er vedtaget

Format: YYYY-MM-DD

budgetStartDate
Type: string

Da: Første dato i budgetåret

Format: YYYY-MM-DD

budgetEndDate
Type: string

Da: Sidste dato i budgetåret

Format: YYYY-MM-DD

incomePropertyCharges
Type: float

Da: Boligafgift. Andelsboliger. Indtægt svarende til B1-enhederne bortset fra at vicevært/klubværelser kan være trukket fra

incomeCommercialShareCharges
Type: float

Da: Erhvervafgift. Erhvervsandele. Indtægt svarende til B2-enhederne

incomeTotalCharges
Type: float

Da: Bolig- og erhvervsafgift

incomeResidentialLeases
Type: float

Da: Boligleje. Boliglejemål. Indtægt svarende til B3-enhederne bortset fra at vicevært/klubværelser kan være trukket fra

incomeCommercialLeases
Type: float

Da: Erhvervsleje. Erhvervslejemål. Indtægt svarende til B4-enhederne

incomeParkingAndGarages
Type: float

Da: Lejeindtægter fra garager, p-plads og kældre. Nogenlunde svarende til B5-enhederne

incomeClubRooms
Type: float

Da: Lejeindtægter fra klubværelser

incomeJanitor
Type: float

Da: Lejeindtægter fra viceværtbolig

incomeCellularAntennas
Type: float

Da: Indtægter fra mobilantenner

incomeBanners
Type: float

Da: Indtægter fra gavlreklamer, tagreklamer ol. fastinstallerede reklamer

incomeOther
Type: float

Da: Indtægter, der ikke er med i øvrige indtægtsfelter - dog ikke antenneforening samt vaskeri

landTax
Type: float

Da: Grundskyld

buildingTax
Type: float

Da: Dækningsafgift

renovation
Type: float

Da: Renovation

rodentControl
Type: float

Da: Rottebekæmpelse

sidewalkClearing
Type: float

Da: Renholdelse af fortov når der skal betales til det offentlige for det.

unspecifiedTaxes
Type: float

Da: Uspecificerede skatter og afgifter

totalTaxes
Type: float

Da: Skatter og afgifter i alt

buildingInsurance
Type: float

Da: Bygningsforsikring

janitor
Type: float

Da: Vicevært - uanset om det er løn eller faktura

cleaning
Type: float

Da: Renholdelse inkl. rengøringsartikler

stairCleaning
Type: float

Da: Trappevask

windowCleaning
Type: float

Da: Vinduespolering

gardener
Type: float

Da: Gartner/grønne arealer/gård

totalJanitorAndCleaningExpenses
Type: float

Da: Vicevært og rengøring mm. i alt

administration
Type: float

Da: Administrationsomkostninger

accountant
Type: float

Da: Revision

totalAdministrationAndAuditExpenses
Type: float

Da: Administration og revision i alt

electricity
Type: float

Da: Elektricitet

water
Type: float

Da: Vand

heatAccounting
Type: float

Da: Udgift til udarbejdelse af regnskab for varme. Selve varmeudgifterne er ikke inkluderet, da de påføres andelshaverne og lejerne

blockBoard
Type: float

Da: Gårdlaug

elevator
Type: float

Da: Elevator

ventilation
Type: float

Da: Ventilation

dredging
Type: float

Da: Slamsugning

fireAlarm
Type: float

Da: Brandmeldeanlæg

heatingCentralMaintenance
Type: float

Da: Servicearbejde på varmecentral

electrolysis
Type: float

Da: Elektrolyse

otherFacilities
Type: float

Da: Andre anlæg

otherExpenses
Type: float

Da: Øvrige udgifter

totalMiscellaneousExpenses
Type: float

Da: Diverse udgifter i alt

ongoingMaintenance
Type: float

Da: Løbende vedligeholdelse. Foreninger, der ikke udspecificerer under Diverse har måske en flydende grænse mellem løbende vedligehold og posterne under Diverse

fiscalYear
Type: FiscalYear

Budget year

deleted
Type: boolean

Da: Er budgettet markeret til sletning

publicAllowed
Type: boolean

Determine if this budget is allowed to be published openly.
Da: Angiver om oplysninger fra dette budget må bruges på offentlige portaler.

Kan antage sand eller fals, og er altid sat.

publishedDate
Type: string

Da: Publiceringsdato

Format: YYYY-MM-DD

externalComments
Type: string

Da: Eksterne bemærkninger

latestUpdate
Type: string

Da: Senest opdateret

Format: YYYY-MM-DD

reportStandardVersion
Type: float

Da: Regnskabsstandards version

reportStandardName
Type: string

Da: Regnskabsstandards forklaring

totalIncome
Type: float

Da: Indtægter i alt

fileToken
Type: string

Filetoken which can be used in fetchFile method of document Webservice